Preskoči navigacijo

Poročanje in analiza

Standardni Poročevalec MODUS je namenjen pripravi tradicionalnih poročil, medtem ko samostojna aplikacija MODUS CHART sestavi barvna slikovna kontrolna poročila na podlagi modelov CAD ali predstavitve komponent. Rezultate kontrole je mogoče tudi izvoziti v različnih formatih za nadaljnjo analizo.

MODUS™ CHART

Samostojna aplikacija za merilno programsko opremo MODUS z izboljšanim grafičnim poročanjem

Toplotni zemljevidi MODUS CHART

Programski paket MODUS CHART poenostavlja branje poročil s prikazom grafičnih informacij na pravem mestu na komponentah s pomočjo datotek QIF XML in modela CAD izdelka.

Izboljšana funkcionalnost poročanja vključuje:

  • Grafikone na modelu CAD s prilagodljivim pozicioniranjem in nastavitvijo kot.
  • Obarvanje s površinskimi toplotnimi zemljevidi in samodejno generirane tabele značilnosti za prikaz vseh toleranc značilnosti.
  • Možnost poročanja Samo napake za hitro ustvarjanje poročil, ki navajajo samo značilnosti zunaj toleranc. Poročila so tako manjša in osredotočena na najpomembnejše rezultate.
  • Dva različna načina priprave poročil. Pri poročanju na osnovi značilnosti so tolerance zbrane v skupine, pri poročanju na osnovi karakteristik pa je vsaka toleranca prikazana posebej.
  • Možnost samodejne priprave poročil za hitro in preprosto poročanje. Na voljo je tudi funkcija Samo napake za osredotočanje na najpomembnejše rezultate.


Pomoč in usposabljanje
Namestitveni paket MODUS CHART vključuje vzorčne podatke v mapi Program Data.

Programska združljivost
MODUS CHART potrebuje datoteke QIF za pripravo poročil. Izdelava datotek QIF zahteva MODUS 1.11 (ali novejši).

Združljivost s strojno opremo
Brezplačna licenca MODUS CHART je na voljo kot dodatek k licenci MODUS 1.x.

Kupite lahko samostojne različice paketa MODUS CHART. Za več informacij se obrnite na lokalno zastopništvo za Renishaw.

Funkcije Poročevalca MODUS™

Jasno, zgoščeno grafično poročanje

Z uporabniško nastavljivimi naslovi, oznakami, besedili in slikami.

Kontrola več delov

V enem poročilu je mogoče pripraviti celotno zgodovino serije komponent, vključno s preglednicami rezultatov in statistikami.

Hitra priprava poročil

Nova poročila je mogoče hitro pripraviti na novo ali pa iz obstoječih predlog ob pomoči čarovnikov, ki pomagajo pri postavitvi strani.

Fleksibilna izmenjava podatkov o kontroli

Rezultate je mogoče izvoziti v različnih formatih za obdelavo v aplikacijah tretjih ponudnikov: Excel (CSV), besedilo ASCII, DMIS, XML za internet, ali pa neposredno v zbirko podatkov Microsoft® SQL.

Statistična analiza

Uporabniki vodilnega paketa Q-DAS SPC imajo polno podporo z enostavnim, uporabniško prilagodljivim vmesnikom, iz katerega je mogoče izvajati študije tipa 1 in 2.

Grafično poročanje MODUS SPG

Informacije o izdelkih za kontrolo na KMS

Zahtevajte brezplačno 30-dnevno preskusno licenco za MODUS CHART