Preskoči navigacijo

Zasnovana po standardih

Merilna programska oprema MODUS™ je zasnovana na standardih kot so protokol I++ DME, sistemski DMIS in zbirka podatkov Microsoft® SQL Server.

S tem je zagotovljena največja usklajenost delovanja z obstoječimi programi, poročili in sistemi za podporo poslovnim procesom.

Združljivost z I++ DME

Logotip I++ DME

MODUS se povezuje z univerzalnimi krmilniki za KMS Renishaw UCC prek protokola I++ DME, ki določa skupni jezik ukazov na področju meritev. Uporabniki krmilnika UCC imajo tako možnost, da v prihodnje presedlajo na drugo merilno aplikacijo, ki uporablja protokol I++ DME, in niso vezani na eno samo rešitev.

Integracija I++

Polna, točna skladnost z DMIS

Koda DMIS MODUS zagotavlja popolno podporo za sistemski DMIS in ponuja besedilni in zbirni pogled merilnega programa. Na ta način je omogočena hitra pretvorba obstoječih programov z minimalnimi predelavami in uporabniki lahko izkoristijo zmožnosti programa MODUS z minimalnim časovnim vložkom.

Urejevalnik je občutljiv na kontekst in zagotavlja možnosti visokonivojskega programiranja, med drugim:

  • Deklaracijo spremenljivk, cela števila, realna števila, realna števila z dvojno natančnostjo, nize, logične vrednosti in polja
  • Makroji
  • Modularno programiranje s CALL
  • Stavke IF, ELSE, ENDIF
  • JUMP
  • Zanke DO
  • Intrinzične funkcije
  • Stavek PROMPT za ustvarjanje grafičnih pogovornih oken z gumbi, potrditvenimi polji, seznami, izbirnimi gumbi in slikami

Dolgoročno varna naložba

REVO med kontrolo rotorja

MODUS je dolgoročno varna naložba, ki jamči za razpoložljivost prihodnjih tehničnih izboljšav na področju merilnih sistemov in krmilnikov iz Renishawa, vključno s prihajajočimi merilnimi moduli za petosno merilno glavo REVO.

Informacije o izdelkih za kontrolo na KMS