Preskoči navigacijo

Kodeks ravnanja Renishaw

Zavezani smo k odgovornemu poslovanju na način, ki je skladen z našim namenom in temeljnimi vrednotami, kot so inovativnost, navdih, integriteta in angažiranost.

Ta Kodeks opredeljuje naša pričakovanja glede etičnega ravnanja pri poslovanju za vse zaposlene v skupini Renishaw. Pričakujemo, da bodo tudi naši poslovni partnerji (svetovalci, pogodbeni izvajalci, zastopniki, distributerji, prodajni partnerji in dobavitelji) razumeli in upoštevali veljavne razdelke Kodeksa. Kjer to ne bo mogoče, pa pričakujemo, da bodo upoštevali načela Kodeksa.

Kodeks pokriva teme v petih ključnih področjih:

  • Naše vedenje na delovnem mestu
  • Naše informacije in sredstva
  • Naše poslovne prakse
  • Naša panoga
  • Naša skupnost

V vsakem razdelku so podani napotki glede pravilnega ravnanja, povezave do naših pravilnikov in kontaktni podatki. Imamo tudi zunanjo zaupno rešitev za žvižgače Speak Up, ki vam omogoča prijavo kakršnih koli pomislekov glede morebitnih kršitev Kodeksa, naših pravilnikov ali zakona.

Povezani dokumenti

  • Renishaw Code of Conduct Renishaw Code of Conduct [en]