Preskoči navigacijo

Politika o preprečevanju podkupovanja Renishaw

Naš globalni program preprečevanja podkupovanja je zasnovan, da ga spoštujejo vsi naši delavci in poslovni partnerji. Ta Politika obravnava tveganja kršitve predpisov o preprečevanju podkupovanja in korupcije, ki veljajo širom sveta.

Renishaw ima politiko ničelne tolerance za kakršno koli obliko podkupovanja in korupcije. To velja brez kakršne koli izjeme. Ne le, da je podkupovanje nezakonito, je neetično in družbi lahko povzroči resno škodo.

Izvršni odbor Renishaw je odobril našo Politiko preprečevanja podkupovanja in korupcije, ki jo nadzira in podpira skupina na našem sedežu v Veliki Britaniji, podpirajo pa jo tudi lokalne skupine v državah v katerih poslujemo.

Ta Politika velja za vsako osebo, ki dela z Renishaw, vključno za osebe z začasno zaposlitvijo, izvajalce, študente, posrednike in tretje stranke, ki poslujejo v imenu katere koli družbe Skupine Renishaw (v skladu z Priročnikom nadzora Skupine Renishaw). To velja za vse posle in transakcije v vseh državah kjer Skupina Renishaw posluje.

Upravljanje in ocena tveganja

Ocena tveganja in dolžnosti skrbnosti

Naš pravni oddelek je v sodelovanju z višjim vodstvom, tako v Veliki Britaniji kot v drugih državah kjer poslujemo, opredelil območja visokega tveganja in z vodstvom sodeluje preko programa skladnosti za omejitev tveganj. Vsako območje zahteva vzpostavitev procesov preprečevanja podkupovanja, ki so primerni za to poslovno okolje.

Renishaw zagotovi, da so naši procesi o dolžnosti skrbnega ravnanja dobaviteljev in strank osredotočeni na tri visoko tvegana področja:

  1. Kje poslujemo
  2. Kako poslujemo
  3. S kom poslujemo

Izobraževanje delavcev in komunikacija

Politika preprečevanja podkupovanja in korupcije velja za vse delavce (vključno z novimi delavci kot del njihovega uvajanja). Nahaja se na posebni intranet strani, z ključnimi informacijami. Vsi delavci se morajo udeležiti spletnega izobraževanja o preprečevanju podkupovanja in korupcije. Delavci so dolžni poročati o vsakršni domnevni kršitvi te Politike, bodisi pravnemu oddelku Skupine Renishaw ali preko programa Spregovori oz. Renishaw sistema prijave nepravilnosti.

Nadzor in pregled

Preko naših internih nadzornih procesov redno nadziramo in pregledujemo skladnost z zahtevami preprečevanja podkupovanja. Odboru za revizijo in Upravnemu odboru redno poročamo in obravnavamo vsa nova in nastajajoča tveganja.

Ta Politika se nahaja v dokumentu spodaj.

Povezani dokumenti