Preskoči navigacijo

Izjava o zasebnosti

Datum zadnje posodobitve: 16. oktober 2018

UVOD 

To je izjava o zasebnosti družbe Renishaw Group.

Družba Renishaw Group spoštuje vašo zasebnost in je zavezana k zaščiti vaših osebnih podatkov. Ta izjava o zasebnosti vas obvešča o tem, kako varujemo vaše osebne podatke in vas seznanja z vašo pravico do zasebnosti ter o zaščiti, ki vam jo zagotavlja zakon.

»Renishaw Group« vključuje družbo Renishaw plc in vse podrejene družbe, ki so navedene v zadnjem letnem poročilu, ki ga najdete na naslovu http://www.renishaw.si/investors, ter vse njihove podrejene družbe, holdinge oziroma podrejene družbe njihovih holdingov. V izogib dvomu imata termina »podrejena družba« in »holding« pomen, s katerim sta opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah Združenega kraljestva iz leta 2006. Vključuje tudi vse direktorje, člane uprave, člane, partnerje, zaposlene in svetovalce omenjenih subjektov.

1. POMEMBNE INFORMACIJE IN PREDSTAVITEV

NAMEN TE IZJAVE O ZASEBNOSTI

Namen te izjave o zasebnosti je posredovati informacije o tem, kako družba Renishaw Group zbira in obdeluje vaše osebne podatke. Pomembno je, da to izjavo o zasebnosti preberete skupaj z vsemi drugimi izjavami o zasebnosti oziroma izjavami o pošteni obdelavi, ki jih občasno objavimo, ko zbiramo ali obdelujemo osebne podatke o vas, tako da ste v celoti seznanjeni, kako in zakaj uporabljamo vaše podatke. Ta izjava o zasebnosti dopolnjuje druge izjave in jih ne namerava nadomestiti.

UPRAVLJAVEC

Ta izjava o zasebnosti je bila izdana v imenu družbe Renishaw Group in ko so v tej izjavi o zasebnosti v zvezi z družbo Renishaw Group omenjeni izrazi »mi«, »nas« ali »naš«, se nanašajo na zadevno podjetje družbe Renishaw Group, ki je odgovorno za obdelavo vaših podatkov. Obvestili vas bomo, kateri subjekt družbe Renishaw Group bo upravljavec vaših podatkov, ko nam posredujete svoje osebne podatke. Vaš upravljavec podatkov bo družba Renishaw plc, razen če vas pisno obvestimo drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja o tej izjavi o zasebnosti ali želite uveljavljati svoje zakonske pravice, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni v nadaljevanju.

KONTAKTNI PODATKI

Naši kontaktni podatki so:

E-poštni naslov: dataprotection@renishaw.com
Poštni naslov: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Združeno kraljestvo
Telefonska številka: +44 (0)1453 524 524

Imate pravico, da kadar koli naslovite pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca (ICO), ki je nadzorni organ Združenega kraljestva za vprašanja glede varstva podatkov (www.ico.org.uk). Vsekakor pa bomo veseli priložnosti, da vaše pomisleke obravnavamo, preden se odločite obrniti na ICO, zato vas prosimo, da se najprej obrnete na nas.

SPREMEMBE IZJAVE O ZASEBNOSTI IN VAŠA DOLŽNOST, DA NAS OBVESTITE O SPREMEMBAH

Pomembno je, da so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, točni in ažurni. Zato vas naprošamo, da nas obveščate o spremembah svojih osebnih podatkov v času sodelovanja z nami; uporabite kontaktne podatke, ki so navedeni zgoraj.

POVEZAVE DO SPLETNIH MEST TRETJIH OSEB 

Spletno mesto družbe Renishaw Group lahko vsebuje povezave do spletnih mest, vtičnikov in aplikacij tretjih oseb. Ko kliknete na te povezave ali jih omogočite, bodo tretje osebe morda lahko zbirale ali delile podatke o vas. Teh spletnih mest tretjih oseb ne nadzorujemo in nismo odgovorni za njihove izjave o zasebnosti. Zato priporočamo, da preberete izjavo o zasebnosti vsakega obiskanega spletnega mesta, ko zapustite spletno mesto družbe Renishaw Group.

2. PODATKI, KI JIH ZBIRAMO O VAS

Osebni podatki oziroma osebne informacije pomenijo vsakršne informacije o posamezniku, s katerimi je to osebo mogoče identificirati. Ne vključujejo podatkov, kjer je bila identiteta izbrisana (anonimni podatki).

O vas lahko zbiramo, uporabljamo, hranimo in prenašamo različne vrste osebnih podatkov, ki jih združujemo v naslednje skupine:

 • Podatki o identiteti vsebujejo vaše ime, priimek, naziv in naziv delovnega mesta.
 • podatki vsebujejo vaš službeni naslov, e-poštni naslov in telefonske številke.
 • Preferenčni podatki vsebujejo podatke o vaši dejavnosti, izdelkih Renishaw, ki vas zanimajo, in nastavitvah glede komunikacije.

O vas ne bomo namerno zbirali nobenih posebnih kategorij osebnih podatkov, razen če nam jih posredujete sami (npr. podrobnosti o vaši rasi ali narodnosti, verskih ali filozofskih prepričanjih, spolnem življenju, spolni usmerjenosti, političnih pogledih, članstvu v sindikatu ter genetičnih in biometričnih podatkov).

3. KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Za zbiranje podatkov od in o vas uporabljamo različne metode, v glavnem pa osebne podatke zbiramo v okviru srečanj, naših spletnih mest in spletnih prodajaln, naših programskih izdelkov, programske opreme, ki se morda uporablja na našem spletnem mestu, razstav, dogodkov in drugih neposrednih oblik interakcije, kakor tudi iz obstoječih poslovnih stikov in javno dostopnih informacij. Svoje podatke o identiteti, kontaktne podatke in preferenčne podatke nam lahko posredujete tako, da izpolnite obrazce ali s korespondenco po pošti, telefonu, e-pošti, osebno ali kako drugače.

Tesno sodelujemo tudi s tretjimi osebami (vključno z, na primer, distributerji, podizvajalci za tehnične, plačilne in dostavne storitve, ponudniki analitičnih storitev in bonitetnimi agencijami) in od njih lahko prejemamo informacije o vas.

Naša spletna mesta in spletne prodajalne uporabljajo piškotke. Za več informacij preberite naš vodič po piškotkih.

4. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo, ko nam bo to dovoljeval zakon. Najpogosteje bomo vaše osebne podatke uporabljali v naslednjih primerih(»pravna podlaga«):

 • Soglasje – ko nam podate svoje soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov za predvidene namene uporabe.
 • Izpolnjevanje pogodbe – ko je treba obdelati vaše osebne podatke, da je mogoče izpolnjevati pogodbo, ki smo jo sklenili z vami, ali ustrezno ukrepati na vašo zahtevo, preden je tovrstna pogodba sklenjena.
 • Legitimen interes – ko je to potrebno za interese našega podjetja po vodenju in upravljanju našega poslovanja, da vam lahko ponudimo najboljše izdelke in storitve ter najboljšo in najvarnejšo izkušnjo. Skrbimo za to, da upoštevamo in pretehtamo vsak morebiten vpliv na vas (tako pozitiven kot negativen) in vaše pravice, preden vaše osebne podatke obdelamo za naše legitimne interese. Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za dejavnosti, kjer bi bili naši interesi pomembnejši od vpliva na vas (razen če imamo vaše soglasje ali če kako drugače to zahteva ali dovoljuje zakon). Za dodatne informacije o tem, kako z vidika specifičnih dejavnosti vrednotimo naše legitimne interese glede na morebiten vpliv na vas, se obrnite na nas.
 • Pravna obveznost – ko je vaše osebne podatke treba obdelati, da izpolnimo našo pravno oziroma zakonsko obveznost.

NAMENI, ZA KATERE BOMO UPORABLJALI VAŠE OSEBNE PODATKE

V nadaljevanju je v tabeli podan opis vseh načinov, na katere nameravamo uporabljati vaše osebne podatke in pravnih podlag, na katere se pri tem opiramo. Kjer je to ustrezno, smo navedli tudi naše legitimne interese.

Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo v okviru več kot ene pravne podlage, kar je odvisno od namena, za katerega uporabljamo vaše osebne podatke. Obrnite se na nas, če želite izvedeti podrobnosti o določeni zakoniti podlagi (če je bila določena več kot ena pravna podlaga), na katero se naslanjamo pri obdelavi vaših osebnih podatkov.

Namen/dejavnost Pravna podlaga za obdelavo 
Da vas registriramo kot novo stranko/dobavitelja ali potencialno stranko/dobavitelja. 

(a) Izpolnitev pogodbe

(b) Soglasje 

Da vam sestavljamo ponudbe, obdelujemo in zagotavljamo izdelke in/ali storitve. 

(a) Izpolnitev pogodbe 

(b) Legitimni interesi (za izterjavo dolgov do nas)

Da izdamo zahteve za ponudbe in kupujemo izdelke in/ali storitve od vas.

(a) Izpolnitev pogodbe

(b) Legitimni interesi (za zaščito izdelkov/storitev)

Za upravljanje našega odnosa z vami in – v primeru odnosov z našimi strankami – za vodenje vašega računa »MyRenishaw«. 

(a) Izpolnitev pogodbe

(b) Pravna obveznost 

(c) Legitimni interesi (za ažuriranje naših evidenc)

Da vam bomo posredovali informacije, za katere nas boste zaprosili. 

(a) Soglasje

(b) Izpolnitev pogodbe 

Da vam lahko nudimo poprodajno podporo, vzdrževanje, servis in popravila. 

(a) Izpolnitev pogodbe

(b) Legitimni interesi (za ohranjanje dobrih odnosov s strankami)

Da od vas zahtevamo poprodajno podporo, vzdrževanje, servis in popravila.

(a) Izpolnitev pogodbe

(b) Legitimni interesi (za ohranjanje dobrih odnosov z dobavitelji)

Da vam bomo zagotovili boljšo izkušnjo in storitev pri uporabi naših spletnih mest. (a) Legitimni interesi (za izboljšanje naših spletnih mest) 
Da vam bomo lahko posredovali informacije o naših izdelkih, storitvah in dogodkih, ki bi vas po našem mnenju utegnili zanimati. 

(a) Soglasje

(b) Legitimni interesi (za trženje naše dejavnosti) 

SPREMEMBA NAMENA

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene, za katere jih zbiramo, razen če utemeljeno menimo, da jih moramo uporabiti za kateri drugi namen, ki se sklada s prvotnim namenom. Če želite pojasnilo o tem, kako smo prišli do odločitve, da je obdelava za novi namen skladna s prvotnim namenom, se obrnite na nas.

Če bomo vaše osebne podatke morali uporabiti za kateri drug, nepovezan namen, vas bomo o tem obvestili in pojasnili pravno podlago, ki nam to dovoljuje.

Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelamo brez vašega védenja ali soglasja, če je to v s skladu s prej opisanimi pravili in če to zahteva ali dovoljuje zakon.

5. RAZKRITJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV 

Vaše osebne podatke bomo morda morali delili z osebami, ki so navedene v nadaljevanju, za namene, ki so določeni v tabeli v 4. odstavku zgoraj.

 • Notranje tretje osebe – druga podjetja družbe Renishaw Group, ki delujejo kot upravljavci oziroma obdelovalci vaših podatkov.
 • Zunanje tretje osebe – vključno z:
  • Ponudniki storitev, ki delujejo kot naši obdelovalci in zagotavljajo storitve IT in skrbništva sistemov.
  • Strokovni svetovalci, ki delujejo kot naši obdelovalci oziroma skupni upravljavci, vključno z odvetniki, bankirji, revizorji in zavarovatelji, ki zagotavljajo svetovalne, bančne, pravne, zavarovalniške in računovodske storitve.
  • Davčni in upravni organi ter drugi vladni organi oziroma pravne osebe, ki delujejo kot obdelovalci oziroma upravljavci in katerim je v določenih okoliščinah treba poročati o dejavnostih obdelave.
  • Prodajni posredniki, ponudniki plačilnih storitev ter podizvajalci za tehnične in dostavne storitve.
  • Naši ponudniki storitev, ki nam pomagajo pri naših pobudah na področju trženja in zagotavljajo tehnologijo, ki nam je v pomoč pri zbiranju podatkov na dogodkih.
  • Naše stranke ter dobavitelji za omogočanje dobave in podpore.
 • Tretje osebe, katerim se morda odločimo prodati ali prenesti oziroma z njimi združiti dele našega podjetja ali sredstev. Lahko pa se tudi odločimo sami prevzeti druga podjetja ali se združiti z njimi. V primeru tovrstne spremembe v našem podjetju bodo novi lastniki vaše osebne podatke morda uporabljali na enak način, kot je določeno v naši izjavi o zasebnosti.

Od vseh tretjih oseb zahtevamo, da spoštujejo varnost in zaupnost vaših osebnih podatkov ter da z njimi ravnajo v skladu z zakonom. Našim tretjim ponudnikom storitev ne dovoljujemo uporabe vaših osebnih podatkov za njihove lastne namene, vaše osebne podatke smejo obdelovati le za navedene namene in v skladu z našimi navodili.

6. MEDNARODNI PRENOSI

Nekatere naše notranje in zunanje tretje osebe imajo sedež izven Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«), zato bo podatke morda treba prenesti izven EGP, da bodo lahko obdelali vaše osebne podatke.

Vsakič ko vaše podatke prenesemo izven EGP, uporabimo vse razumne ukrepe, da zagotovimo podobno stopnjo njihove zaščite, tako da poskrbimo, da je prenos teh podatkov zakonsko zaščiten. Na primer, ko uporabljamo določene ponudnike storitev, bomo morda uporabili specifične pogodbe, ki jih je odobrila Evropska komisija in ki osebnim podatkom nudijo enako mero zaščite kot v Evropi. Za več podrobnosti glejte Evropska komisija: vzorčne pogodbe za prenos osebnih podatkov v tretje države.

7. VARNOST PODATKOV

Uvedli smo ustrezne tehnične in varnostne ukrepe, ki preprečujejo, da bi se vaši osebni podatki pomotoma izgubili, uporabljali oziroma da bi do njih dostopale nepooblaščene osebe, ki bi jih lahko spremenile ali razkrile. Poleg tega je dostop do vaših osebnih podatkov omejen na tiste zaposlene, posrednike, podizvajalce in druge tretje osebe, ki imajo poslovno potrebo po dostopu do vaših podatkov. Vaše osebne podatke bodo obdelovali le po naših navodilih in so zavezani k ohranjanju zaupnosti.

Vpeljali smo postopke za obravnavanje vsakršnih morebitnih kršitev varnosti osebnih podatkov, zato bomo vas in vsak zadevni upravi organ obvestili o kršitvi varnosti, ko bomo to zakonsko dolžni storiti.

8. HRAMBA PODATKOV

KAKO DOLGO HRANITE MOJE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je treba, da so doseženi nameni, za katere jih zbiramo, vključno z nameni izpolnjevanja vsakršnih zakonskih in računovodskih zahtev ter zahtev glede poročanja.

Da bi lahko določili ustrezno obdobje hrambe osebnih podatkov, upoštevamo količino, vrsto in občutljivost osebnih podatkov, potencialno tveganje za nastanek škode zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke in ali lahko te namene izpolnimo na kateri drug način, ter veljavne zakonske zahteve.

V določenih okoliščinah lahko od nas zahtevate brisanje svojih podatkov; glejte razdelek »Zahtevek za brisanje« v nadaljevanju.

V določenih okoliščinah lahko vaše osebne podatke anonimiziramo (tako da jih ni več mogoče povezati z vami) za namene raziskav ali statistične namene; v tem primeru lahko te informacije uporabljamo časovno neomejeno, ne da bi vas o tem morali obveščati.

9. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE

V določenih okoliščinah imate v okviru zakonov o varstvu podatkov pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

 • Zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov – splošno znano kot »zahtevek za dostop oseb, na katere se podatki nanašajo«. To vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, in preverite, ali jih obdelujemo na zakonit način.
 • Zahtevati popravek vaših osebnih podatkov – to vam omogoča, da zahtevate popravek vsakršnih nepopolnih ali netočnih podatkov, ki jih hranimo o vas, čeprav bomo morda morali preveriti točnost novih podatkov, ki nam jih posredujete.
 • Zahtevati izbris vaših osebnih podatkov – to vam omogoča, da od nas zahtevate, da izbrišemo ali odstranimo vaše osebne podatke, če ni dobrega razloga za njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Ugovarjati na našo obdelavo vaših osebnih podatkov – v primerih, kjer se naslanjamo na legitimen interes, vi pa menite, da vpliva na vaše temeljne pravice in svoboščine, ali ko vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja.
 • Zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov – to vam omogoča, da od nas zahtevate, da v določenih okoliščinah začasno prekinemo obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Zahtevati prenos vaših osebnih podatkov – pod določenimi pogoji imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in jih obdelujemo, v avtomatizirani obliki, tj. v strukturirani, splošno rabljeni in računalniški berljivi obliki zapisa.

Pravica do preklica vašega soglasja za našo obdelavo vaših podatkov – ko naša obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, imate pravico, da to soglasje kadar koli prekličete.

Obrnite se na nas, če želite uveljaviti katero koli od pravic, ki so navedene zgoraj.

PLAČILO OBIČAJNO NI POTREBNO

Za dostop do svojih osebnih podatkov (ali za uveljavitev katere od drugih pravic) vam ne bo treba plačati ničesar. Toda če je vaš zahtevek očitno neutemeljen, se ponavlja ali je pretiran, vam bomo morda zaračunali primerno plačilo. V teh primerih se lahko tudi zgodi, da vašemu zahtevku ne bomo ugodili.

KAJ BOMO MORDA POTREBOVALI OD VAS

Od vas bomo morda potrebovali določene informacije, s katerimi bomo lažje potrdili vašo identiteto in vam zagotovili pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov (ali za uveljavitev katere od drugih pravic). Gre za varnostni ukrep, ki zagotavlja, da osebni podatki niso razkriti nobeni osebi, ki nima pravice, da jih prejme. Na vas se bomo morda obrnili tudi za dodatne informacije v zvezi z vašim zahtevkom, da bo postopek stekel hitreje.

ROK ZA ODOGOVOR

Na vse legitimne zahtevke se trudimo odgovoriti v enem mesecu. To lahko občasno traja dlje kot en mesec, zlasti če je vaš zahtevek posebej zapleten ali ste podali več zahtevkov. V tem primeru vas bomo sproti obveščali.