Preskoči navigacijo

Analiza aerodinamičnih profilov MODUS™

Funkcija iskanja najboljšega prilega lopatice MODUS za izračun in poročanje o profilu prerezov lopatice in o lastnostih aerodinamičnega profila.

Analiza aerodinamičnih profilov MODUS

Na podlagi nominalnih prerezov aerodinamičnega profila po CAD-modelu in dejanskih prerezov iz MPCS je zdaj mogoče pripraviti poročila o profilu in lastnostih aerodinamičnega profila.

Analiza profila

Analiza profila lopatice

MODUS vključuje orodja za celovito analizo profilov in grafično poročanje. Rezultati meritev profila so integrirani z vsemi ostalimi poročili o merjenju značilnosti in se lahko pripravijo v formatu PDF.

Analiza aerodinamičnih profilov

MODUS vključuje funkcije za celovito analizo profilov in orodja za grafično poročanje. Med drugim omogoča analizo naslednjih lastnosti:

  • Analiza aerodinamičnega profila Največja debelina
  • Polmeri, koti in debeline sprednjega in zadnjega roba
  • Koti zasuka
  • Tetive profilov
  • Centroidi