Preskoči navigacijo

Zbirka orodij za konstruiranje in izdelavo lopatic

Proces kontrole lopatic Renishaw uporablja programsko opremo MODUS™ Blade planner za programiranje rutin za sledilno skeniranje REVO® in merilno programsko opremo MODUS™ za pripravo in analizo podatkov.

Renishawova zbirka orodij za lopatice Blade Toolkit povezuje zmogljivosti programske opreme MODUS™ Blade planner, SurfitBlade™ in MODUS™ ter uspešno odpravlja omejitve standardnih merilnih tehnik za komponente aerodinamičnih profilov.

Lopatice se pri tradicionalnih metodah kontrolirajo le v omejenem številu presekov. Tehnologija sledilnega (sweep) skeniranja 5-osnega merilnega sistema REVO pa vam zdaj omogoča, da natančno in hitro premerite in analizirate celo lopatico. Visokonatančne podatke je mogoče zbrati z otipavanjem in jih analizirati v neomejenem številu prerezov.

Uporaba zbirke orodij za lopatice


V prvem koraku se s programsko opremo MODUS Blade planner samodejno ustvari program za sledilno skeniranje brez trkov s 5-osnim sistemom REVO, ki se nato izvede na KMS z merilno programsko opremo MODUS.

Rezultat sledilnega skeniranja je točen oblak točk, ki prekriva celo površino profila. S funkcijo za razrez oblaka točk v MODUS-u se nato ustvarijo prereze tam, kjer so potrebni.

Celoten komplet zajetih podatkov se shrani in pozneje lahko po potrebi ustvarite nove prereze, ne da bi morali ponavljati meritve.

Podatke lahko nato obdelate na dva načina:

  • Kontrola
    Podatki se razrežejo v MODUS-u in primerjajo z nominalnimi zahtevami po CAD-modelu. Rezultati analize se prikažejo v poročevalcu MODUS, ki pripravi tudi vnaprej opredeljen dokument PDF za arhiviranje.
  • Projektiranje
    SurfitBlade obdela podatke in pripravi polno površino NURBS za analizo aerodinamike in napetosti.
Cikel za kontrolo lopatic