Preskoči navigacijo

Trajnostni razvoj

Zavezali smo se, da bomo odigrali svojo vlogo pri varovanju okolja v luči velikih izzivov, kot so klimatske spremembe. V ta namen ne izboljšujemo le odtisa, ki ga povzročamo s svojim poslovanjem, denimo z zmanjševanjem izpustov iz naših proizvodnih obratov. Ustvarjamo tudi rešitve, s katerimi lahko naši kupci ustvarijo več z manj viri in se prilagodijo za bolj trajnosten svet.

Ob soočanju z vedno večjim pomanjkanjem virov moramo za dolgoročno vrednost čim bolj zmanjšati vpliv našega podjetja na okolje in na skupnosti, v katerih delujemo.

Naša zaveza k ničelni stopnji neto emisij

Novembra 2021 smo se zavezali k ciljem načrta Net Zero 2050 (ničelne neto emisije do leta 2050), ki jih bo validirala in spremljala pobuda SBTi (Science Based Target initiative) kot mednarodno telo, ki opredeljuje in promovira dobre prakse pri zmanjševanju izpustov ter cilje ničelne stopnje neto emisij v skladu z znanostjo o podnebju.

  • Emisije iz obsega 1 in 2 naj bi se zmanjšale na ničelno stopnjo do leta 2028 v primerjavi z našim izhodiščem iz let 2019/20
  • Emisije iz obsega 3 naj bi se zmanjšale na ničelno stopnjo najpozneje do leta 2050
  • Kvantifikacija emisij iz obsega 3 bo opravljena do marca 2023 za določitev ambicioznejšega ciljnega roka za doseganje ničelne stopnje neto emisij.

Cilji ZN za trajnostni razvoj

Naši napori za ublažitev podnebnih sprememb z izvajanjem strategije ničelne stopnje emisij so ključni, vendar se ne ustavljamo pri njih. Podjetje tradicionalno podpira mnoge dobrodelne in prostovoljne organizacije na naših glavnih lokacijah in s tem nadaljujemo prek našega Dobrodelnega odbora Renishaw.

Tudi naša Skupina za raznolikost in vključevanje še naprej podpira pobude na področju raznolikosti in vključevanja v podjetju, vključno z dnevi ozaveščanja in informiranjem kolegov. Verjamemo, da smo lahko z večjo raznolikostjo odgovorno in produktivno podjetje, ki sloni na talentiranih ljudeh z različnimi življenjskimi zgodbami in perspektivami. Da bi nadaljevali z razvojem in formalizacijo delovanja na področju omenjenih socialnih vprašanj, presojamo cilje ZN za trajnostni razvoj oz. izbiramo tiste, kjer bomo lahko dali pomemben prispevek.

Krepka ikona kupci

Pomagamo svojim kupcem

Kupci z našimi izdelki uresničujejo svoje cilje na področju ničelne stopnje emisij tako, da porabijo manj energije in ustvarijo manj odpadkov. Ti izdelki pomagajo pri skrajšanju neproduktivnega časa strojev, odpravijo izmet in zmanjšajo celotno količino energije, ki se porabi pri izdelavi komponent.

Ikona ustvarjamo manj izpustov – sončni panel Ustvarjamo manj izpustov

Decembra 2020 smo uvedli nov pravilnik o nabavi električne energije, ki velja za vsa podjetja v naši skupini in predpisuje uporabo električne energije iz certificiranih obnovljivih virov. To pomeni, da bomo po izteku obstoječih pogodb kupovali samo še elektriko iz obnovljivih virov. Nadaljujemo tudi z znatnimi naložbami v samooskrbo z elektriko na naših največjih globalnih lokacijah.

Krepka ikona zmanjšujemo količino podatkov Zmanjšujemo količino odpadkov

Prizadevamo si čim bolj zmanjšati vpliv naše produktne in transportne embalaže. Zavedamo se, da velik delež naših odpadkov nastane v proizvodnih procesih in zato smo oblikovali posebno ekipo ekspertov, ki se posveča izboljšavam na tem področju.

Krepka ikona pogled naprej

Pogled naprej

Na poti do ničelne stopnje neto emisij bomo poskrbeli za to, da bodo naši ljudje razumeli, kaj počnemo in kakšna je lahko njihova vloga pri tem. Tudi z dobavitelji in strankami bomo sodelovali pri zmanjševanju emisij v okviru naše zaveze, da najpozneje do marca 2050 dosežemo ničelno stopnjo neto emisij iz obsega 3.