Preskoči navigacijo

Osnova procesa

Optimizacija stanja stroja je bistven element osnove procesa.

Ukrepi v osnovni ravni Piramide produktivnega procesa™ skrbijo za maksimalno stabilnost okolja in zmogljivosti stroja, na katerem se izvaja proces. Ti preventivni ukrepi zmanjšujejo tveganje posebnih virov variabilnosti, ki vplivajo na proces strojne obdelave.

Optimizirajte zmogljivost vaših strojev

Piramida produktivnega procesa™ - Osnova procesa Kot je razvidno že iz samega imena osnovne ravni Piramide produktivnega procesa, gre za trdne temelje, na katerih je mogoče zgraditi avtomatiziran in zmogljiv proces. Njen cilj je, da s samo zasnovo procesa odpravi variabilnost ter zagotovi nadzorovano in stabilno okolje za učinkovito izvajanje procesa obdelave.

To so preventivni nadzori, ki se izvajajo vnaprej.

Optimizacija stanja stroja

XL-80 na stroju Edel

Optimizacija stanja stroja je ključni element osnove procesa, saj nenatančen stroj ne more dosledno izdelovati natančnih izdelkov. Rigorozen proces vrednotenja zmogljivosti, umerjanja in (po potrebi) obnove stroja poskrbi, da bo zmogljivost stroja ustrezala zahtevam procesa.

 • Napake pozicioniranja obdelovalnih strojev so eden najpogostejših vzrokov zavrnitve gotovih izdelkov zaradi dimenzijskih napak ali neustrezne kakovosti površine
 • Napake pozicioniranja obdelovalnega stroja je mogoče pripisati napakam geometrije, dinamike in zračnosti obdelovalnega stroja
 • Do napak lahko prihaja tudi pri novih strojih zaradi posegov, ki se zgodijo med prevzemom in prvo uporabo v tovarni
 • Zmogljivost se sčasoma poslabša tudi zaradi normalne obrabe pri delu in trkov stroja
 • Če je zmogljivost obdelovalnega stroja znana in nadzorovana, se lahko iskanje vzrokov neskladnosti namesto na stroj osredotoči na proces

Preventivni nadzor

Stroj, ki je ustrezno pripravljen na svoje delovne naloge, daje dosledno dobre izdelke in ima manj nenačrtovanih zaustavitev. To pomeni, da bo ostalo več časa za obdelavo kovine, vašim vzdrževalcem pa se ne bo treba ukvarjati z “gasilskimi” akcijami in bodo lahko delovali bolj proaktivno.

Redno preverjanje stanja vaših strojev z zmogljivo diagnostiko vsakovrstnih virov napak pomeni, da lahko zmanjšate obseg reaktivnega vzdrževanja in se namesto tega osredotočite na dragoceno preventivno delo.

Naši laserski sistem za umerjanje XL-80, QC20-W ballbar in sistemi AxiSet™ Check-Up so ključna orodja, ki vam omogočijo, da bolje poznate zmogljivosti vaših strojev, uvedete ciljane ukrepe vzdrževanja in obdržite zmogljivost vaših strojev pod nadzorom.

Raven osnove procesa vključuje tudi druge ukrepe:

Montaža osnov Konstruiranje za proizvodnjo je pristop k snovanju izdelkov in procesov, ki namesto na "izumljanju tople vode" temelji na podrobnem poznavanju trenutnih sposobnosti proizvodne opreme in na uveljavljanju najboljših praks. Ključne faze so:

 1. Racionalizacija strojev, materialov in orodij
 2. Optimizacija postopkov in parametrov odrezavanja
 3. Karakterizacija zmogljivosti procesa
 4. Educiranje konstruktorjev / strank o vaših trenutnih proizvodnih zmogljivostih

Obvladovanje vhodov procesa vključuje uporabo metode procesne FMEA in podobnih tehnik za razumevanje in obvladovanje vseh dejavnikov procesov pred samo proizvodnjo, ki lahko vplivajo na rezultate strojne obdelave. Sem lahko spada zagotavljanje dosledne geometrije rezkalnih orodij in standardov izdelave orodij, nadzorovanje vpenjalnih sil, zaklepanje programov delov in priprava palic.

Stabilnost okolja obravnava tiste zunanje vire neskladnosti, ki jih ni mogoče odpraviti vnaprej in so neločljivo povezani z delovnim okoljem. To so med drugim spremembe temperature okolice, ogretost stroja, čistoča stroja in vpenjal ter upravljanje z življenjskim ciklom orodij. Ključni ukrep je kontrolni seznam, po katerem se pred začetkom obdelave preveri, ali je obdelovalni stroj v optimalnem stanju.

Velik vpliv na rezultate procesa ima lahko tudi zasnova procesa. Sistematičen pristop k načrtovanju proizvodnih procesov je najboljši način za doseganje stabilnosti in avtomatizacijo procesa. Sem spada izbira takšnih strategij obdelave, ki omogočajo uporabo odmikov orodja za nadzorovanje velikosti in položaja obdelanih značilnosti, določanje zaporedja grobe in končne obdelave, ki preprečuje mehanske in termične deformacije obdelanih površin, ter vključevanje povratnih informacij iz procesa v ključne faze procesa.

Vzorci produktivnih procesov

 • Educational article: (AP100) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - linear axes Educational article: (AP100) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - linear axes [en]

  When machining a component using a CNC machine tool, the quality of the finished part, for example surface finish and adherence to tolerance, is highly dependent on the positioning and contouring performance of the machine. To maintain machine performance, use a telescoping ballbar to conduct a rapid performance check as part of a preventative maintenance regime, before machine performance is compromised.

 • Educational article: (AP101) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - multi-axis Educational article: (AP101) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - multi-axis [en]

  Productive Process Pattern™ from the foundation layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe, which is often already fitted to complex machines, together with an AxiSet™ Check-Up system. In just a few minutes, users can identify and report on poor machine rotary axis alignments and, if necessary, alert the machine supplier to carry out further checks and possible error correction.

Dokumenti