Preskoči navigacijo

Kaj je merilna glava?

Kaj je merilna glava?

Merilne glave v tradicionalnem pomenu besede so kontaktne merilne glave, ki se uporabljajo za merjenje dimenzij na koordinatnih merilnih strojih (KMS).

Originalna kontaktna merilna glava je bila prvič uporabljena za kompleksne naloge zagotavljanja kakovosti izdelave motorjev Rolls-Royce Olympus, ki so jih vgrajevali v letala Concorde.

Merilna glava je pravzaprav dovršeno stikalo, ki se sproži ob stiku s površino komponente ter daje točne in ponovljive podatke o geometriji. S pridobivanjem in analizo teh podatkov v celotnem proizvodnem procesu lahko poskrbimo, da izdelki vedno ostanejo znotraj tolerančnih mej.

Točnost – pomeni, da je odstopanje od zahtevane vrednosti majhno ali znotraj sprejemljivih mej.

Natančnost (ponovljivost) – doslednost v delovanju, izvajanju ali količini: točnost ali pravilnost.

Za več informacij o tehnologiji merilnih glav glejte poglavje Dodatno branje ali
(TE411) Inovacije v tehnologiji merilnih glav s proženjem na dotik.