Preskoči navigacijo

Kdaj uporabljati merilne glave?

Renishaw vam lahko na podlagi inovativne tehnologije, preizkušenih metod in ekspertne podpore pomaga, da boste zvečer ugasnili luč v proizvodnem obratu brez skrbi in s polnim zaupanjem v vaš proizvodni proces.

Piramida produktivnega procesa™

Piramida produktivnega procesa™ Renishaw je okvir za identifikacijo aktivnosti nadzora procesa v vseh stopnjah proizvodnje. Večnivojski sistem nadzora omogoča sistematično odpravo variabilnosti v obdelovalnem procesu ter pomaga do sprejemljivih komponent, ki so vedno znotraj toleranc.

Raven poprocesna kontrola vključuje preverjanje procesa in gotovega izdelka glede na specifikacije. Merilne glave imajo aktivno vlogo na vseh ravneh, razen na ravni osnove procesa.

Raven medprocesna kontrola se ukvarja z viri variabilnosti, ki so neločljivo povezani s strojno obdelavo, npr. obraba orodja in spreminjanje temperature. Med izvedbo obdelave zagotavlja inteligentne povratne informacije za upravljanje procesa.

Raven nastavitev procesa obravnava vire variabilnosti kot so položaj obdelovanca, velikost orodij in odmiki stroja, ki bi sicer lahko povzročili nesprejemljive končne izdelke.

Raven osnova procesa zagotavlja stabilno okolje za obratovanje stroja. Gre za preventivne ukrepe, ki zmanjšajo število virov variabilnosti še pred začetkom obdelave.

Prediktivno

Aktivnosti na stroju pred začetkom obdelave, ki pomagajo napovedati, ali bo proces uspešen.

Nastavljanje stroja za določitev …

 • Poravnave vrtilne osi, naprave za indeksiranje ali vpenjalnih elementov, ki so potrebni za pozicioniranje in držanje obdelovancev.
 • Položaja središča vrtenja naprave za indeksiranje in/ali referenčnih točk na vpenjalnih elementih.

Nastavljanje delov za določitev …

 • Identifikacije komponent za izbiro pravega NC-programa.
 • Položaja referenčne značilnosti za določitev koordinatnega sistema obdelovanca (WCS).
 • Velikosti palice/obdelovanca za ugotavljanje stanja polizdelkov in določitev zaporedja grobe obdelave.
 • Orientacije komponent (relativno glede na osi stroja) za določitev vrtenja koordinat.

Nastavljanje orodja za določitev …

 • Dolžine od referenčne linije vretena, za določitev odmika višine, ter za preverjanje, ali je dolžina znotraj predpisanih toleranc.
 • Premera med vrtenjem, za ugotavljanje odmika velikosti orodja.

Aktivno

Aktivnosti, vdelane v proces obdelave kovin z odrezavanjem, ki se samodejno odzivajo na stanje materiala, variabilnost procesa in na nenačrtovane dogodke, s tem pa povečujejo verjetnost, da bo proces uspel.

Meritve med ciklom omogočajo …

 • Prilagajanje procesa odrezavanja kovine na spremembe, kot so deformacije delov, odkloni orodij in toplotni vplivi.
 • Posodabljanje koordinatnih sistemov, parametrov, odmikov in poteka logičnih programov glede na dejansko stanje materiala.

Zaznavanje poškodb orodja prepoznava ...

 • Prisotnost orodja.
 • Položaj orodja in s tem preverjanje, ali orodje morda ni bilo izvlečeno.
 • Polomljene oz. okrušene robove orodij.

Informativno

Aktivnosti spremljanja in poročanja, ki dajejo informacije o rezultatih opravljenih procesov in se lahko uporabijo za vplivanje na nadaljnje aktivnosti.

Shranjevanje dnevnika procesa beleži …

 • Dogodke, ki se zgodijo med postopkom obdelave, kot so ročne ali samodejne spremembe parametrov procesa, odmikov in koordinatnih sistemov.
 • Posege v proces, ki bi lahko vplivali na rezultate.

Verifikacija na stroju omogoča …

 • Kontrolo kritičnih značilnosti pri enakih pogojih okolja, kot so prisotni med procesom odrezavanja kovine.
 • Zaupanje v stabilnost procesa obdelave.

Poprocesno poročanje omogoča …

 • Dokumentiranje skladnosti izdelkov.
 • Sledenje zgodovini dimenzij kritičnih značilnosti za spremljanje stanja in redno vzdrževanje strojev.

Izračunajte, kako lahko merilni sistemi koristijo vašemu procesu

Če še vedno ročno nastavljate orodja in dele ter želite primerjavo prednosti z meritvami na stroju, si oglejte naš kalkulator za izračun koristi merilnih sistemov za obdelovalne stroje.

Pripadajoča literatura za obdelovalne stroje

 • Pocket guide: Probes for CNC machine tools Pocket guide: Probes for CNC machine tools [en]

  An easy to use pocket guide introducing Renishaw's range of probing solutions for CNC machine tools. Process control solutions.

 • Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]

  The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.

 • White paper: Survival of the fittest - the process control imperative White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]

  In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.

Za več informacij in literaturo za obdelovalne stroje priporočamo dodatno branje.