Preskoči navigacijo

Merilni sistemi za nastavljanje in kontrolo obdelovancev na obdelovalnih strojih

Merilni sistemi Renishaw so inovativna rešitev za izboljšanje učinkovitosti vaših obdelovalnih strojev.

Merilni sistemi za CNC-obdelovalne centre in stružnice so namenjene identifikaciji in pripravi obdelovancev, merjenju značilnosti med cikli za adaptivno obdelavo, kontroli površine obdelovancev in preverjanju dimenzij dokončanih komponent.

Prednosti uporabe merilnih glav za kontrolo Renishaw

Nastavitev obdelovanca pred obdelavo

Uporaba merilnih glav odpravi draga vpenjala in ročno nastavljanje z merilnimi urami. Merilne glave se montirajo na vretena obdelovalnih centrov oz. na revolverske glave stružilnih centrov, zagotavljajo pa naslednje koristi:

  • Skrajšan čas nedelovanja stroja
  • Avtomatska poravnava vpenjal in obdelovancev ter nastavitev rotacijskih osi
  • Odpravljene so morebitne napake, ki nastajajo ob ročnem nastavljanju
  • Manj izmeta
  • Izboljšana produktivnost in prilagodljiva velikost serij

Kontrola dimenzij značilnosti na stroju

Merilne glave, vpete v vretenih in v revolverskih glavah, omogočajo tudi meritve med cikli in kontrolo prvega izdelka v seriji. Uspeh pri uporabi ročne merilne opreme pa je odvisen od izurjenosti operaterja in tudi prestavljanje izdelkov na koordinatne merilne stroje ni vedno praktično. Prednosti kontrole na stroju so:

  • Meritve delov tekom cikla z avtomatsko korekcijo odmikov
  • Povečano zaupanje v strojno obdelavo brez prisotnosti operaterja
  • Adaptivna obdelava, ki omogoča povratne informacije tekom procesa in zmanjšuje variabilnost
  • Kontrola prvega izdelka z avtomatsko posodobitvijo odmikov
  • Krajši zastoji v delovanju stroja pri čakanju na rezultate kontrole prvega izdelka v seriji

Več informacij