Preskoči navigacijo

Izboljšajte vašo proizvodnjo

Izboljšajte zmogljivost vaše proizvodnje s pomočjo strokovnjakov za nadzor procesov in požanjite sadove vašega truda.

  • Dosežite večjo produktivnost vaših obstoječih sredstev
  • Povečajte stopnjo avtomatizacije in zmanjšajte posege človeških operaterjev
  • Zmanjšajte obseg dodelave, izmeta in naročil pri zunanjih izvajalcih
  • Izboljšajte vaše zmogljivosti in prevzemite več dela

Lotite se variabilnosti procesov pri samem viru …

Variabilnost procesov je sovražnica konkurenčnosti in donosnosti. Je vzrok za izmet in neučinkovitost, visoke stroške zagotavljanja kakovosti in stroške dela, pa tudi za zamude pri dobavah in slabo sledljivost.

Skrivnost za dosledno, avtomatizirano in produktivno obdelavo je v poznavanju vzrokov variabilnosti, ki se jih je treba lotiti pri samem viru.

Piramida produktivnega procesa™ iz Renishawa je ogrodje, ki omogoča identifikacijo in obvladovanje variabilnosti v vaši tovarni s pomočjo inovativne tehnologije, preizkušenih metod in podpore strokovnjakov. Renishaw vam lahko pomaga, da boste zvečer ugasnili luč v proizvodnem obratu brez skrbi in s polnim zaupanjem v vaš proizvodni proces.

… in požanjite sadove vašega truda

  • dosežite večjo produktivnost vaših obstoječih sredstev
  • povečajte stopnjo avtomatizacije in zmanjšajte posege človeških operaterjev
  • zmanjšajte obseg dodelav, ponovne izdelave, izmeta in naročil pri zunanjih izvajalcih
  • skrajšajte pretočne čase v proizvodnji
  • povečajte vaše zmogljivosti in sledljivost
  • obdržite stroške pod nadzorom in povečajte dobiček

Piramida produktivnega procesa™

Piramida produktivnega procesa™ ponazarja, kako je možno z večnivojskim sistemom nadzora odpraviti variabilnost iz procesa strojne obdelave ter tako povečati produktivnost, doseči maksimalno skladnost izdelkov in odpraviti človeške napake.

Štiri ravni

Poučite se o štirih ravneh nadzora in poiščite ključ do predvidljive, produktivne proizvodnje.

Osnova procesa

Piramida produktivnega procesa™ - Osnova procesa

Raven osnova procesa zagotavlja stabilno okolje za izvajanje procesa. Sem spada optimizacija in spremljanje zmogljivosti samega stroja. 

Gre za preventivne ukrepe, ki zmanjšajo število virov variabilnosti še pred začetkom obdelave.

Nastavitev procesa

Piramida produktivnega procesa™ - Nastavitev procesa

Raven nastavitev procesa obravnava vire variabilnosti kot so položaj obdelovanca, velikost orodij in odmiki stroja, ki bi sicer lahko povzročili nesprejemljive končne izdelke. 

Pri tem gre za prediktivni nadzor tik preden se začne obdelava.

Medprocesna kontrola

Piramida produktivnega procesa™ - Medprocesna kontrola

Raven medprocesna kontrola se ukvarja z viri variabilnosti, ki so neločljivo povezani s strojno obdelavo, npr. obraba orodja in spreminjanje temperature. Med izvedbo obdelave zagotavlja inteligentne povratne informacije za upravljanje procesa in sprejemanje odločitev. 

Gre za aktivni nadzor, ki se izvaja med odrezavanjem kovine.

Poprocesna kontrola

Piramida produktivnega procesa™ - Poprocesna kontrola

Raven poprocesna kontrola vključuje preverjanje procesa in gotovega izdelka glede na specifikacije, kakor tudi beleženje poteka in rezultatov procesa. 

Gre za informativni nadzor po dokončani strojni obdelavi.

Aktivnosti nadzora procesov

Vsaka raven Piramide je sestavljena iz več ukrepov, ki skupaj odpravijo vse vire variabilnosti iz procesa strojne obdelave.

Aktivnosti nadzora procesov  

Dokumenti