Preskoči navigacijo

Tehnologija merilnih glav za kontrolo

Merilne glave za kontrolo Renishaw so na voljo v kinematični uporovni izvedbi ali z merilnimi lističi. V merilnih glavah z merilnimi lističi je vgrajena Renishawova patenirana tehnologija RENGAGE™.

Tehnologija merilnih glav za kontrolo

Kinematične uporovne merilne glave

V kinematičnih uporovnih merilnih glavah je vgrajena konfiguracija paličic in kroglic z vzmeteno kinematično pritrditvijo, ki določajo položaj tipala in zagotavljajo odlično ponovljivost.

Električni tokokrog zagotavlja upornost. Ko se povečuje sila na tipalo, se povečuje tudi upornost, dokler ni dosežena mejna vrednost in se ustvari prožilni signal.

Možnosti

  • 2σ ponovljivost 1 µm, ki izhaja iz zasnove kinematičnega uporovnega električnega stikala
  • Celovita ponudba velikosti in možnosti brezžičnega prenosa
  • Standardni, robustni in univerzalni izdelki

Glave RENGAGE™ z merilnimi lističi

Tudi glave z merilnimi lističi izkoriščajo kinematično pritrditev kinematičnih uporovnih glav, le da kontaktno silo tipala merijo z vrsto merilnih lističev, ki ustvarijo sprožilni signal.

Možnosti

  • Najboljša 2σ ponovljivost v svojem razredu: 0,25 µm
  • 2D in 3D spremenljivost predgiba je v območju pod μm
  • Polprevodniški lističi zagotavljajo robustnost in daljšo življenjsko dobo
  • Aktivno filtriranje lažnih prožitev
  • Hitra večosna nastavitev orientacije
  • Primerne za delo v kombinaciji z dolgimi tipali

Za več informacij o tehnologiji merilnih glav glejte poglavje Dodatno branje ali
(TE411) Inovacije v tehnologiji merilnih glav s proženjem na dotik.