Preskoči navigacijo

Programska oprema za avtomatizacijo EZ-IO

Sisteme Equator™ je mogoče integrirati v celice pametnih tovarn za nalaganje z vozički in roboti.

Avtomatizacija sistemov Equator z EZ-IO

Komplet za avtomatizacijo merilnega sistema Equator je sestavljen iz vmesnika REN-IO in programske opreme EZ-IO, omogoča pa integracijo sistemov Equator za avtomatizirano nalaganje v proizvodnih celicah pametnih tovarn. REN-IO in EZ-IO se lahko uporabita na primer za povezovanje s preprostim vozičkom ali robotom, sprejemanje ukazov za začetek merjenja, ko je del naložen, preklapljanje med merilnimi programi in obveščanje robota o tem, ali je del ustrezen ali neustrezen, da ga lahko robot odloži na primerno mesto.

Programska oprema EZ-IO integratorjem močno poenostavlja pripravo avtomatiziranih proizvodnih celic oz. konfiguracijo komunikacije med sistemom Equator in krmilnikom celice.

Možna je tudi uporaba pametnih funkcij, kot je samodejna ponovitev merjenja mastra. Ko sistem Equator zazna, da se je spremenila temperatura v delavnici, robot ali voziček naloži master.

Taka funkcija je denimo zmožnost integracije s standardnim robotom za nalaganje in odstranjevanje merjencev po vnaprej določenem postopku za hiter zagon in robustno krmiljenje.

V aplikacijah se značilno uporabljajo pnevmatska ali električna vpenjala, ki skrbijo za to, da je naloženi del postavljen na pravo mesto in pravilno orientiran za visoko ponovljivost meritev. Ko je del izmerjen, programska oprema EZ-IO pošlje signal, ali je del znotraj ali zunaj predpisanih toleranc. Robot nato na podlagi teh informacij ustrezno ukrepa.

Integracija Process Monitorja in EZ-IO

Prikaz Process Monitor je vgrajen v EZ-IO za poenostavljen pregled nad komunikacijo med merilnim sistemom Equator in avtomatizirano celico, skupaj z informacijami nadzora procesa v obliki grafikona z zgodovino meritev.

Integracija s PLC-ji

Če je potrebno, se lahko programira PLC (programirljivi logični krmilnik) za ročno izbiro operacij. V tem primeru je za pošiljanje signalov v Equator za začetek merilnega cikla predvidena konzola z gumbi. Alternativno je v Equator mogoče priključiti tudi konzolo z gumbi za upravljanje nalaganja in odstranjevanja komponent.

EZ-IO Scheduler

EZ-IO Scheduler je vnaprej definirana robotska sekvenca in integratorjem omogoča hiter začetek dela.