Preskoči navigacijo

Nova programska oprema za nadzor procesov s krmilnim sistemom Equator

Delavniškemu uporabniškemu vmesniku merilnega sistema Renishaw Equator™ je bilo dodano novo okno za nadzor procesa. V njem se operaterju sproti prikazujejo rezultati meritev kontroliranih značilnosti v obliki paličnih grafikonov.

10. junij 2013

Bogat vizualen prikaz sprotnih in zgodovinskih rezultatov z vgrajenim upravljanjem merjenja masterja

Nadzor procesa Equator

Delavniškemu uporabniškemu vmesniku merilnega sistema Renishaw Equator™ je bilo dodano novo okno za nadzor procesa. V njem se operaterju sproti prikazujejo rezultati meritev kontroliranih značilnosti v obliki paličnih grafikonov. Prikazana je tudi zgodovina meritev vsake značilnosti za spremljanje trendov.

Proces ponovnega merjenja masterja je zdaj mogoče upravljati glede na temperaturne omejitve, število komponent ali čas od zadnjega merjenja masterja. Novo okno za nadzor procesa je na voljo pri vseh sistemih Equator in daje inženirjem na razpolago vrsto programskih orodij za nadzor procesa.

Takojšnji status kontrole

Statusni palični grafikon prikazuje rezultate kontrole za zadnji izmerjeni izdelek kot delež tolerance na obeh straneh imenske vrednosti.Sistem je po potrebi mogoče nastaviti tako, da se prikazujejo samo ključne značilnosti.

Tolerančne meje, ki določajo, ali določena značilnost merjenca ustreza ali ne, so že določene v kontrolnem programu, inženirji pa lahko zdaj opredelijo še dodatne opozorilne meje.Operater tako lahko ukrepa, še preden proces doseže 100 % tolerance.Palica se na opozorilni meji obarva oranžno. Če proces leze še naprej in je prekoračena toleranca za ustrezen/neustrezen izdelek, pa se palica obarva rdeče in sistem z zaslonskim sporočilom za operaterja uveljavi ponovno merjenje masterja.

Zgodovina meritev

Ob izbiri kontrolirane značilnosti se pokaže linijski grafikon, ki prikazuje izmerjene vrednosti značilnosti pri prejšnjih delih.Inženir lahko spreminja doseg zgodovine in si ogleda samo nekaj zadnjih ali pa več delov, s čimer se razkrijejo morebitni trendi v procesu. Ta grafikon je idealen pri procesih, ki so nagnjeni k lezenju, npr. zaradi obrabljanja rezalnih orodij, s katerimi se obdeluje kontrolirana površina.

Če vrednost značilnosti nenehno leze proti tolerančni meji, se lahko operater oz. inženir odloči npr. za uveljavitev odmika orodja ali za menjavo rezalnega orodja, s katerim se obdeluje značilnost.V linijskem grafikonu so prikazane tolerančne in opozorilne meje, kakor tudi vertikalne črte, ki označujejo merjenje točk na masterju.

Upravljanje z merjenji masterja

Ena ključnih prednosti primerjalnega merila Equator je njegova sposobnost upoštevanja spreminjajoče se temperature v delavnici na osnovi tradicionalne primerjave proizvedenih delov z referenčnim masterjem. Sistem torej izvaja ničenje s kontrolno rutino oz. z meritvijo na masterju.

Ponovna meritev masterja je enostavna kot meritev proizvedene komponente in takoj kompenzira morebitne spremembe toplotnih pogojev v delavniškem okolju.Equator je uporaben v tovarnah, kjer nastopajo velike temperaturne spremembe – enostavno ponovno premerite referenčni master, sistem pa opravi ničenje in je pripravljen za ponovljive primerjave z masterjem.

Okno za nadzor procesa zdaj omogoča še enostavnejše upravljanje z vgrajenim senzorjem, ki zaznava spremembe temperature okolice in operaterja opozarja na to, kdaj je potrebno ponovno merjenje masterja.Inženirji, ki so zadolženi za spremljanje procesa, si lahko nastavijo zgornjo in spodnjo mejo lezenja. Če je izbran temperaturni diagram, si lahko ogledujejo izmerjene vrednosti za vsak kontrolirani del.

Inženir lahko namesto tega tudi določi, da je treba master ponovno premeriti po določenem času ali po določenem številu merilnih ciklov. Programska oprema samodejno preklopi iz merilnega načina v način za master, v katerem operater izvede rutino za merjenje masterja.

Izvoz podatkov

Zgodovinske podatke meritev je mogoče izvoziti v dveh formatih: .csv za uporabo v preglednicah in .jpg za uporabo v poročilih.Ti dve možnosti sta na voljo s pritiskom na zaslonska gumba, datoteke .csv oz. .jpg pa je mogoče shraniti na krmilnik Equator ali v omrežje, kjer so na voljo drugim aplikacijam.

Nov industrijski standard za fleksibilne meritve

Equator je radikalna alternativa za tradicionalne namenske merilne sisteme in izpolnjuje vrzel na trgu, ki doslej še ni bila pokrita.Patentirana zasnova je poceni ter edinstvena po svoji zgradbi in načinu delovanja, omogoča pa visokohitrostne primerjalne meritve za kontrolo delov v velikoserijski proizvodnji. Equator je lahko, hitro in visokoponovljivo merilo, ki ga operaterji upravljajo z enostavnim pritiskom na gumb.Equator se lahko v par sekundah prilagodi za merjenje drugega izdelka, kar je popolna rešitev za fleksibilne proizvodne procese in merjenje komponent, izdelanih na različnih strojih.

Sistemi Equator danes ob podpori postavitve na ključ ter globalnega podpornega omrežja že delujejo v mnogih podjetij na področju avtomobilske industrije, letalske in vesoljske industrije, proizvodnje medicinskih izdelkov in elektronike po vsem svetu. Uporabniki se odločajo zanj predvsem zaradi nižjih stroškov nabave, vzdrževanja in vpenjal v primerjavi s tradicionalnimi merilnimi sistemi, z Equatorjem pa lahko merijo tudi več različnih delov in ga reprogramirajo, če se spremeni konstrukcija izdelka.

Prenosi

Vse slike in besedilo - copyright Renishaw

Registracija za e-poštne novice

Če želite redno prejemati Renishaw novice, se registrirajte.