Preskoči navigacijo

Nastavitev procesa

Samodejno nastavljanje z merilnimi sistemi je lahko do desetkrat hitrejše od ročnih postopkov.

Nadzori v ravni nastavitev procesa Piramide produktivnega procesa™ so namenjeni določanju razmerij med strojem, izdelkom in orodji še preden se začne odrezavanje. Ti samodejni prediktivni nadzori poskrbijo za to, da je izdelek vedno dober že v prvem poizkusu.

Poskrbite, da bodo izdelki dobri že v prvem poizkusu

Piramida produktivnega procesa™ - Nastavitev procesa Raven nastavitev procesa Piramide je usmerjena na vire variabilnosti, kot so položaj obdelovanca, velikost orodij in odmiki na stroju, dejavnosti obdelave pa usmerja na mesto, kjer se obdelovanec v resnici nahaja.

Pri tem gre za prediktivni nadzor, ki se izvaja tik pred začetkom obdelave.

Nastavljanje orodja za določitev …

 • OTS na stroju Dolžine od referenčne linije vretena, za določitev odmika višine, ter za preverjanje, ali je dolžina znotraj predpisanih toleranc.
 • Premera med vrtenjem, za ugotavljanje odmika velikosti orodja.

Nastavljanje delov za določitev …

 • Merilna glava s proženjem na dotik RLP40 Identifikacije komponent za izbiro pravega NC-programa.
 • Položaja referenčne značilnosti za določitev koordinatnega sistema obdelovanca (WCS).
 • Velikosti palice/obdelovanca za ugotavljanje stanja polizdelkov in določitev zaporedja grobe obdelave.
 • Orientacije komponent (relativno glede na osi stroja) za določitev vrtenja koordinat.

Nastavljanje stroja za določitev …

 • Krogla sistema AxiSet Check-Up na mizi 5-osnega stroja Poravnave vrtilne osi, naprave za indeksiranje ali vpenjalnih elementov, ki so potrebni za pozicioniranje in držanje obdelovancev.
 • Položaja središča vrtenja naprave za indeksiranje in/ali referenčnih točk na vpenjalnih elementih.

Prediktivni nadzor

Samodejno nastavljanje z merilnimi sistemi je lahko do desetkrat hitrejše od ročnih postopkov, s čimer se sprosti več časa za obdelavo materiala.

Meritve so tudi napovedljive: z znanim trajanjem nastavitev boste lahko ustrezno načrtovali.

Nastavitvene procese, ki uporabljajo merilne sisteme na strojih, je možno v celoti nadzorovati programsko, zato ni več potrebno delo izkušenih operaterjev z meritvami, preračuni in vnašanjem sprememb odmikov.

Merilne glave za kontrolo obdelovancev, sistemi za nastavljanje orodij in programska oprema Productivity+™ iz Renishawa so ključna orodja za hitro, samodejno in ponovljivo pripravo operacij obdelave z odrezavanjem.

 

Vzorci produktivnih procesov

 • Educational article: (AP200) Productive Process Pattern: Part identification Educational article: (AP200) Productive Process Pattern: Part identification [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to take measurements on the raw material (or previously machined features) to determine the identity of the component, the component alignment on the machine tool, and/or to check for non-conforming material.

 • Educational article: (AP201) Productive Process Pattern: Intelligent program selection Educational article: (AP201) Productive Process Pattern: Intelligent program selection [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to determine whether the component blank loaded in the machine tool is the correct one for the machining program. Where a unique, identifiable feature exists on the component (or one can be added) a probe may be used to make a logical decision about which of the available cutting programs should be used.

 • Educational article: (AP202) Productive Process Pattern: Part presence check Educational article: (AP202) Productive Process Pattern: Part presence check [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to identify which components are actually present and should be machined. The probing results can be used to control program logic that determines whether to machine a component or to skip machining if no part is present.

 • Educational article: (AP203) Productive Process Pattern: Job set-up Educational article: (AP203) Productive Process Pattern: Job set-up [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to automatically measure the location of the component and update the relevant offset. Where appropriate, also use the probe to update the orientation of the component using a controller function or a rotary axis.

 • Educational article: (AP204) Productive Process Pattern: Tool setting Educational article: (AP204) Productive Process Pattern: Tool setting [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a tool setting probe mounted within the machine tool to automatically set the length and diameter of each tool before machining begins.

 • Educational article: (AP205) Productive Process Pattern: Tool identification Educational article: (AP205) Productive Process Pattern: Tool identification [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. An on-machine tool setting system is used to establish tool length and diameter offsets when replacing tools. As a safety check, the measured values are compared against reference dimensions with a tolerance applied: if the tool length or diameter deviation is greater than the allowed tolerance, the process will stop safely before any machining takes place or any damage can occur.

 • Educational article: (AP206) Productive Process Pattern: Machine capability check Educational article: (AP206) Productive Process Pattern: Machine capability check [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to perform a machine capability test before machining. Commence machining only if the machine is within the capability limits defined for the component. Measuring known reference features shows the machine is capable of positioning itself accurately and repeatably, or if there is a capability problem.

 • Educational article: (AP207) Productive Process Pattern: Clearance check Educational article: (AP207) Productive Process Pattern: Clearance check [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to test critical sections of a toolpath where interference is possible. The probe will stop when a collision is detected making it safe to perform this check: a cutting tool is not able to provide this feedback. Proceed with the machining process only after all potentially hazardous areas have been tested and probe results indicate that no obstacles exist within the tool path.

 • Educational article: (AP208) Productive Process Pattern: Parametric programming Educational article: (AP208) Productive Process Pattern: Parametric programming [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to measure features which vary between parts within a given family and allocate macro variables for those feature measurements. Different parts can be produced by a family-specific rather than a part-specific program by controlling features that vary between parts using logic based on probe measurement results.

 • Educational article: (AP209) Productive Process Pattern: Path optimisation Educational article: (AP209) Productive Process Pattern: Path optimisation [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to measure workpiece condition. Apply logic based on the measured stock size to control the cutting path so that air cutting is eliminated and machining moves always cut metal.

 • Educational article: (AP210) Productive Process Pattern: Adaptive machining Educational article: (AP210) Productive Process Pattern: Adaptive machining [en]

  A manufacturing process may dictate that the form of a finished component is dependent on the form of the input material for that process. In these circumstances, it is necessary to measure the form of the input component and use the measurement to produce a customised cutting program which is unique to that component.

Dokumenti