Preskoči navigacijo

Možnosti senzorjev

Renishaw ima bogato ponudbo merilnih glav in modulov, od tistih s proženjem na dotik do revolucionarne petosne merilne tehnologije REVO®. Ne glede na vaše potrebe pri merjenju se med njimi vedno najde prava rešitev za vas.

Revolucija na področju merjenja

REVO med skeniranjem bloka motorja motornega kolesa Nagrajeni petosni merilni sistem REVO ponuja doslej še nedosežene hitrosti merjenja, krajši čas umerjanja in fleksibilen dostop do značilnosti merjencev, ki z indeksirnimi in fiksnimi merilnimi sistemi enostavno ni mogoč.

Sistem REVO vključuje vrsto inovativnih tehnologij in omogoča uporabnikom koordinatnih merilnih strojev merjenje oblik z večjo produktivnostjo in manj posegi operaterja. Menjavanje tipal in merilnih modulov je možno programirati, zato lahko uporabniki sistema REVO avtomatizirajo tudi najbolj zahtevne merilne naloge.

Prihajajoči merilni sistemi REVO bodo omogočili tudi merjenje površinske hrapavosti na KMS. Tako bo v proces kontrole na CNC-merilnih strojih prvič mogoče vključiti tudi naloge zagotavljanja kakovosti, ki sicer zahtevajo veliko ročnega dela.

Fleksibilno skeniranje

SP25M Bogata ponudba merilnih sistemov iz Renishawa vključuje tudi dotične skenirne sisteme, kot je merilna glava za skeniranje SP25M. Merilni sistem se pritrdi na standardno indeksirno glavo PH10, funkcije avtomatskega menjavanja tipal in merilnih modulov pa prinašajo zahtevano zmogljivost za številne merilne aplikacije.

Uporabite svojo glavo! Ni boljšega od nje

Petosno gibanje glave PH20 PH20 je še en inovativen merilni izdelek iz Renishawa, ki prenavlja zmogljivost koordinatnih merilnih strojev (KMS). Petosna tehnologija je zdaj prvič na voljo za aplikacije s proženjem na dotik na KMS vseh velikosti.

Edinstveni način otipavanja glave PH20 omogoča zajem merilnih točk s premikanjem glave namesto s premikanjem konstrukcije KMS. Hitro vrtilno gibanje glave omogoča hitrejši zajem točk z boljšo natančnostjo in ponovljivostjo. Petosno gibanje odpravi tudi indeksiranje merilne glave. Celotno povečanje hitrosti in s tem produktivnosti v primerjavi s konvencionalnimi sistemi je tudi do trikratno.

Proženje na dotik

RTP20 s polnim nosilcem

Za aplikacije, kjer se merijo samo diskretne točke, je na voljo standardna ponudba merilnih sistemov Renishaw s proženjem na dotik.

Merilna glava TP20 je na voljo s serijo merilnih modulov, ki se izmenjujejo avtomatsko. Merilna glava je za fleksibilen dostop do merjencev pritrjena na indeksirno glavo, kot sta PH10T in RTP20 (na sliki desno).

Merilna glava TP200 ima podobno zmogljivost, a izboljšano natančnost in življenjsko dobo, ki izhajata iz tehnologije zaznavanja s polprevodniškimi merilnimi lističi.

Izkoristite skriti potencial vaših koordinatnih merilnih strojev

V tej beli knjigi so predstavljene priložnosti za izboljšanje sposobnosti in zmogljivosti obstoječih koordinatnih merilnih strojev z naknadno vgradnjo najsodobnejše programske opreme, krmilnikov in merilnih glav.

Več informacij

  • White paper:  Unlock the hidden potential of your CMMs White paper: Unlock the hidden potential of your CMMs [en]

    Advances in sensors, metrology software and controller technology now offer the opportunity to transform existing CMMs, providing greater accuracy, faster measurement, more automation and new capabilities, whilst taking full advantage of CAD-driven programming.