Preskoči navigacijo

Diagnostika obdelovalnih strojev

Poskrbite, da bodo izdelki vaših CNC-strojev dobri že v prvem poskusu.

Zmanjšajte izmet, stroške kontrole in zastoje v delovanju strojev.

Tipičen triosni obdelovalni stroj ima 21 prostostnih stopenj. Gre za odstopanja od idealnega stanja, ki vključujejo linearno pozicioniranje, odklone po treh vrtilnih oseh, premost in pravokotnost glede na ostale osi. Vsa ta odstopanja lahko negativno vplivajo na celotno natančnost pozicioniranja stroja in s tem na natančnost izdelkov.