Preskoči navigacijo

3D-natisnjena tipala

Izdelava kompleksnih delov terja rešitve po meri

Zakaj dodajalna izdelava tipal po meri?

Dodajalna izdelava je prilagodljiva in zmogljiva tehnologija, s katero je mogoče ustvariti tudi takšne kovinske komponente in dele, kjer bi tradicionalni izdelovalni postopki odpovedali. Med njimi so tudi tipala kompleksnih oblik z notranjimi in rešetkastimi strukturami, ki so lahka in trdna ter zagotavljajo ponovljive merilno-tehnične lastnosti. Zahvaljujoč visoki stopnji prilagodljivosti pri konstruiranju je mogoče z dodajalno izdelavo ustvariti tipala po meri za praktično vsako nalogo.

Hitra storitev konstruiranja tipal po meri

Renishaw ponuja celovito storitev konstruiranja in izdelave tipal po meri, ki izpolnjujejo vse vaše zahteve glede merilno-tehničnih lastnosti. Dobavni roki naše storitve konstruiranja tipal po meri zagotavlja so kratki in vaši proizvodnji ni treba čakati. Obrnite se na nas za več informacij o storitvi konstruiranja tradicionalnih in 3D-natisnjenih tipal po meri.

Svoboda pri konstruiranju

Konstruirajte dele za končno funkcijo, ne za kontrolo. 3D-natisnjenim tipalom so dostopne tudi značilnosti, ki so tradicionalnim tipalom nedosegljive. To pomeni, da vam konstrukcije delov ni več treba prilagajati možnostim dostopa merilnega sistema.

Kompleksna geometrija

3D-natisnjena tipala s kompleksno geometrijo lahko izpolnijo zahteve glede dostopnosti značilnosti na kompliciranih delih.

Visokonatančne merilno-tehnične lastnosti

Tehnologija za lasersko spajanje slojev praškastega materiala omogoča trdno in lahko konstrukcijo tipal, ki zagotavlja ponovljivost in točnost meritev.

Konstrukcija po meri

Vsa 3D-natisnjena tipala so konstruirana in izdelana pri Renishawu za kratek dobavni rok in visoke kakovostne standarde.

Več svobode pri snovanju, boljši dostop pri kontroli

Tipala po meri za merilne aplikacije ponujajo več merilnih zmožnosti kot nekdaj; dodajalna izdelava omogoča ustvarjanje kompleksnih oblik za kontrolo prej nedosegljivih značilnosti. 3D-natisnjena tipala povečujejo zmogljivosti petosne večsenzorske platforme REVO® za KMS in zagotavljajo večjo prilagodljivost pri dostopu do značilnosti na komponentah.

Proizvajalcem je zdaj na voljo več svobode pri konstruiranju izdelkov s kombinacijo prilagodljivosti dodajalne izdelovalne tehnologije in večsenzorske platforme REVO. Dele, ki so morali biti prej oblikovani za dostop tradicionalnih tipal med kontrolo, je zdaj mogoče konstruirati brez omejitev merilno-tehnične narave.

3D-natisnjena votla tipala iz titana po meri za petosni merilni sistem za kontrolo REVO

  • AM Disc stylus

3D-natisnjeno diskasto tipalo premera 100 mm

Kompleksna geometrija omogoča dostop do vseh predelov

3D-natisnjena tipala imajo lahko kompleksno geometrijo, ki ponuja mnoge prednosti v primerjavi s tradicionalnimi tipali in predstavlja odgovor na konstrukcijske izzive tako pri novih kakor tudi pri obstoječih delih.

Diskasta tipala so sicer dobra rešitev za merjenje velikih značilnosti na komponentah, toda konstruiranje teh tipal je bilo v preteklosti povezano s težavami. Velikost diskov je bila omejena, saj so bili lahko izdelani samo iz keramike. 3D-natisnjena tipala po meri imajo togo in lahko konstrukcijo, njihov premer pa je po potrebi večji kot pri keramičnih tipalih. 100-milimetrski disk iz titana z brušeno zunanjo površino, ki je bil konstruiran in izdelan pri Renishawu, tehta samo 13 gramov. Zmanjšanje teže v primerjavi s konvencionalnim diskastim tipalom teh dimenzij je 70-odstotno.

Prenosi

Galerija aplikacij 3D-natisnjenih tipal